Skutočný detský plač

.

Naozaj nie je nič horšie ako nemohúci dieťa. Nie, že by bolo zdravotne postihnuté, ale aj tak. Každé dieťa potrebuje nielen lásku svojho najbližšieho okolia, ale aj primeranú starostlivosť i čas. V jeho veku naozaj nie je čo urýchliť. Skôr by to mohlo niekedy aj vyvolať problémy. Kto by ich však chcel. Každý rodič je rád za zdravé dieťa. Na jeho pohlaví ani tak nezáleží, aj keď aj v dnešnej dobe sa môžu objaviť výnimky. Ktorý otec by nechcel vytúženého syna? Naozaj snáď výnimky. Skoro každý rodič sa rád svojmu okoliu svojim potomkom pochváli. Lenže je všetko naozaj ružové?. Veľakrát nám aj ta najväčšia láska nepomôže. Stačí menšie opomenutie a dieťa nám ochorie. Malé dieťa nemá totiž doteraz primeranú imunitu. Tú získa až primeraným vekom. Veľakrát je výhodné umiestniť menšie dieťa do kolektívu.

V kolektíve

Pre menšie dieťa je umiestnenie mnohokrát naozaj výhodné. Síce má aj svoje vedľajšie účinky, ako je u niektorých častá chorobnosť, ale inak je jeho umiestnenie naozaj výhodné. Ako jedna z možností  jeho umiestnení  sú jasle . Tu nielenže získa vzťah k vytvárajúcemu sa kolektívu, ale získa aj  mnohokrát svojich prvých kamarátov.

.
Skutočný detský plač
Ohodnoťte příspěvek
.